spacer document image 1 spacer2
Bommer med tiltak
Myndighetene satser mye på å bruke gradert sykmelding for å hindre at folk faller ut av arbeidslivet. Men ordningen brukes minst av de gruppene der frafallet er størst, viser nytt forskningsprosjekt.

- Graderte sykmeldinger blir oftest gitt til ledere og akademikere, som har minst risiko for å falle ut av arbeidslivet. Mulige årsaker kan være at det er lettere å tilrettelegge for disse gruppene eller at arbeidsgiverne prioriterer dem når de tilrettelegger. 
– De som har mest sykefravær er også de som oftest blir trygdet etter langtids sykefravær. 
Dette er ufaglærte, sjåfører, operatører og omsorgsarbeidere. Nå ser vi at arbeidstagere i disse yrkesgruppene er de som sjeldnest får graderte sykmeldinger. Da må man vurdere om tiltaket er treffsikkert nok. Det påpeker Solveig Osborg Ose ved stiftelsen SINTEF i Trondheim, på bakgrunn av et omfattende forskningsprosjekt hun har ledet.

 

Du kan lese mer om tiltak som bommer hos Aftenposten.