spacer document image 1 spacer2
For hårete IA-mål?
To av tre mål for inkluderene arbeidsliv er ikke innfridde ved avtaleperiodens utløp, viser Sintef-rapport.

- Noen ganger må vi jobbe for å strekke oss etter målene, men de må være såpass realistiske at vi er villige til å prøve, mener Trond Markussen, visepresident i NITO. 
Bare ett av tre mål for inkluderende arbeidsliv (IA) er innfridd, når andre avtaleperiode mellom regjeringen og arbeidslivsorganisasjonene går mot slutten. Det er målet om økt pensjonsalder som er nådd. Siden 2001 har forventet pensjonsalder økt med et halvt år for personer over 50 år, og delmålet er dermed nådd.
- Intensjonene med IA-avtalen er god, selv om rapporten fra Sintef viser at ikke alle mål er nådd. IA-bedrifter har oppnådd forbedring fordi de tenker inkludering og implementerer dette i sine HMS-prosedyrer, mener Trond Markussen.

 

Du finner hele denne saken om "hårete IA mål" hos NITO.no