spacer document image 1 spacer2
Friskere for hver dag
Trening, lek og humor gir styrke og motivasjon i en travel hverdag på Økern sykehjem i Oslo. Det viser ikke minst sykefraværet som har falt fra 18,6 prosent i snitt i 2007 til 11,1 i dag.

I tillegg til gode rutiner og tett oppfølging i sykefraværsarbeidet, kan Økern sykehjem skilte med et friskvernteam. Ideen er å rette oppmerksomheten mot de som er på jobben. 
Friskvernteamet har en representant fra hver avdeling på sykehjemmet i tillegg til verneombud og institusjonssjef, Katrine Selnes. Teamet møtes fast en gang i måneden. 
Med forslag fra ansatte i sine respektive avdelinger klekker de ut nye ideer og planlegger store og små overraskelser for å glede de ansatte.
– Satsingen på nærværstiltak har i stor grad bidratt til reduksjonen i sykefraværet, mener Selnes. Hun forteller om tiltak som skirenn i lokalmiljø for ansatte og beboere, teaterbesøk i arbeidstiden, humorlunsj med lokal komiker og pilatestrening.  Noen er individuelt rettet, andre er fellestiltak. Flere tiltak er med tilretteleggingstilskudd fra NAV.

 

Les mer om friskusene på Økern hos Idebanken.