spacer spacer2
- Dette er grov utnyttelse
Det polske bemanningsselskapet Jobselect leide ut polakker uten godkjente arbeidsavtaler til Bama Industrier. Lot de polske arbeiderne jobbe overtid uten overtidsbetaling og slurvet med de ansattes hviletider, ifølge Arbeidstilsynet.

– Dette er grov utnyttelse av arbeidstakerne, sier regionsekretær for handel og kontor i LO Buskerud, Knut V. Hansen. Han mener det er en uting at bedriftene vil ha folk til å gå på et minimum av timer på kontrakt, og at de så skal stå i stram givakt når bedriften har behov for dem.
– Jobselect har begått en stor feil, men også Bama har et ansvar for å sjekke firmaer de samarbeider med, sier Hansen.
Også LO-fagforbundet Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), hvor flere av de ansatte ved Bama er organisert, reagerer sterkt på saken.
– Det som skisseres i denne saken kan uten tvil kalles sosial dumping. Vi ser svært alvorlig på dette, sier forbundssekretær Eystein Gaare. Han var ikke kjent med forholdet på forhånd, men sier han nå vil komme til bunns i saken.

 

Du finner mer hele denne saken om grov utnyttelse av polske arbeidstakere hos DT.no.