spacer document image 1 spacer2
Har en umoden hjerne skylda?
Nyere hjerneforskning sannsynliggjør at unge arbeidstakere under 25 år skader seg oftere på jobb enn de over 25 år fordi hjernen ikke er ferdig utviklet.

Dette er en risikofaktor arbeidsgivere må ta i betraktning når de jobber med forebygging av arbeidsulykker.
Unge arbeidstakere i aldersgruppen 18-24 år blir ifølge statistikken skadet oftere enn sine eldre kolleger og denne trenden er økende. I tillegg til umoden hjerne, er årsaker til skadene blant annet mindre jobberfaring og at de ofte jobber som ufaglært arbeidskraft eller i bransjer med høy ulykkesrisiko.

Hele saken om unge arbeidstakere og ulykkesrisiko finner du hos arbeidstilsynet.