spacer spacer2
HMS-tilstanden i Norge 2007
FAFO-forskerne Mona Bråten og Rolf K. Andersen presenterte mandag 23.06.08 rapporten "HMS-tilstanden i Norge 2007" på en konferanse i Oslo.

Rapporten undersøker HMS-tilstanden blant norske arbeidstakere og på norske arbeidsplasser i 2007. Utgangspunktet har vært å se på hvordan ulike endringer i arbeidslivet – i næringsstruktur, teknologi, organisering og ledelse, som gjerne knyttes sammen med «det nye arbeidslivet» – på ulike måter har bidratt til å endre HMS-tilstanden.

Mer om undersøkelsen finner du på LOs hjemmesider.