spacer spacer2
Får i pose og sekk
Bedre arbeidsmiljø reduserer fravær ved Klinikk for Akuttmedisin. Økt nærvær gir mer arbeidskraft.

- Trim er et av flere prosjekter vi har satt i gang for å få redusert fraværet ved Klinikk for Akuttmedisin, sier klinikksjef Frank Hvaal.
Da fraværet nærmet seg 12 prosent, forsøkte klinikken å finne årsaken.
– Vi har valgt å fokusere mer på de faktorer som gjør det ålreit å være på jobb. Når sykefraværet er høyt, blir det mer uforutsigbart for dem som er igjen på jobb.
Ikke alltid er det mulig å finne vikarer til å tette igjen hullene. Filosofien med trimprosjektet er at økt fysisk aktivitet gir bedre velvære og helse.
Klinikksjefen tror ikke dette alene er nok, men det er sannsynlig at det er en av faktorene som har trukket fraværet ned.

 

Du finner hele denne saken om klinikken som får i pose og sekk hos Varden.