spacer document image 1 spacer2
Flere mobbes på jobb
Ferske tall viser at 20 prosent av sykefraværet skyldes psykiske helseproblemer. Mobbing er hovedgrunnen til at fraværet vedvarer.

- Stadig økende krav til effektivisering er en medvirkende årsak til at dette er et økende problem, sier Steinar Andersen, advokat og rådgiver i arbeidslivsspørsmål i NITO.
- Vi erfarer at dette ikke er et problem som er begrenset til noen spesielle bransjer eller mellom bestemte type grupper av personer. 
- Vi har imidlertid grunnlag for å tro at denne økningen er relatert til mange ulike forhold, men kanskje særlig kan et stadig økende krav til effektivisering være en medvirkende årsak til spenninger mellom ansatte og ansatte og ledere/ mellomledere. Dette kan igjen føre til en ubalanse mellom de som er involvert, med en intensitet og varighet, slik at den ene parten etter hvert vil oppleve seg mobbet. Dette kommer da i tillegg til den "vanlige" formen for mobbing, med eksempelvis krenkende utsagn og utestegning, sier han.

 

Du kan lese mer om at flere mobbes på jobb på nettsidene til NITO.