spacer document image 1 spacer2
Ikke så festlig i utelivsbransjen....
Tre av fire virksomheter i utelivsbransjen bryter arbeidsmiljøloven viser tall fra Arbeidstilsynets satsing i 2013 etter 948 tilsyn i næringen.

Typiske funn som Arbeidstilsynet gjør under tilsyn er:

  • Arbeidsavtale, enten helt eller med mangelfullt innhold
  • Manglende registrering av arbeidstid på hver enkelt arbeidstaker
  • Manglende tilknytning til bedriftshelsetjeneste (BHT) 
  • Boforhold som ikke er godkjent eller på annen måte kritikkverdige
  • Manglende utbetaling av overtid

En del av utelivsbransjen er utsatt for useriøsitet og sosial dumping.
Derfor har rundt 60 % av tilsynene vært uanmeldte for å kunne avdekke brudd på arbeidsmiljøregelverket som ellers ikke ville bli oppdaget.
Flere av tilsynene er gjennomført sammen med kommuner, politi, Skatteetaten, Mattilsynet og Tollvesenet.

Valg av virksomheter har bygget på mange tips, både til Arbeidstilsynet og til de samarbeidende myndighetene, samt etatenes kjennskap til lokale forhold.

 

Du finner mer om useriøse forhold i utelivsbransjen hos Arbeidstilsynet.no