spacer document image 1 spacer2
Visste om ulovlige Adecco-forhold for ett år siden
Etter avsløringen om at det har foregått ulovlig overnatting i kjelleren på et sykehjem i Moss og at ansatte i tillegg har jobbet overtid uten å få overtidsbetaling, ble det stilt spørsmål ved kommunens varslingsrutiner i bystyret.
Etter at Moss Avis i kjølvannet av Adecco-skandalen, avdekket at det har foregått ulovlig overnatting i kjelleren på et sykehjem i Moss og at ansatte i tillegg har jobbet overtid uten å få overtidsbetaling, så stilte Eirik Tveiten spørsmål ved kommunens varslingsrutiner i bystyret.
Han mente at de ikke kunne fungere etter intensjonene siden ingen internt hadde slått alarm om disse forholdene.
Men i en sak som hittil har vært unntatt offentlighet, fremgår det nå at Moss kommune fikk en anonym varsling om ulovlig overnatting ved Melløsparken sykehjem. 
Denne saken ble fremmet for behandling i arbeidsmiljøutvalget den 29. april i fjor, altså nesten et år før de kritikkverdige forholdene kom offentligheten for øre.
 
 
Du kan lese mer om manglende varslingsrutiner hos Moss Avis.