spacer spacer2
Får hjelp frå Kripos
Krimteknikarar frå Kripos deltek i etterforskinga etter eksplosjonen på Geilo

Politiet har sett i gang ei omfattande taktisk og teknisk etterforsking etter den tragiske ulykka der tre personar vart drepne.

– Ulykka blir etterforska som ei arbeidsulykke. Både Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er kopla inn. DSB er kome til Geilo, seier seksjonsleiar for etterforsking i Hallingdal/Nore og Uvdal, politioverbetjent Brit Fyksen.

 

Du finn meir om den tragiske ulykka hos Hallingdølen.