spacer document image 1 spacer2
Disse yrkene har høyest kreftrisiko
Jobben din kan faktisk være en faktor som øker risikoen for at du får kreft, nå er det mulig å koble krefttype med yrkesvalg.
Den noe høyere forekomsten av brystkreft blant sykepleiere enn i befolkningen generelt er årsaken til at Statens Arbeidsmiljøinstitutt og Kreftregisteret nå har startet en omfattende undersøkelse om arbeidsmiljø og brystkreftrisiko.

Ifølge prosjektleder Jenny Anne Sigstad Lie er sammenhengen mellom nattarbeid og brystkreft noe av det man undersøker.

 

Du kan lese mer om yrkesvalg og kreftrisiko hos Klikk.no