spacer document image 1 spacer2
Ønsker ny kunnskap om velferdsordningene
For oss som skal lage politikk, og som har ansvar for å forvalte en så god ordning som sykelønnsordningen, er det viktig å vite hva vi ikke vet, sa arbeidsminister Hanne Bjurstrøm ved åpningen av departementets faglige seminar om sykefraværsutviklingen.

Seminaret samlet de sentrale aktørene i sykefraværsdiskusjonen for å gå gjennom ulike forklaringer på utviklingen i sykefraværet. Arbeidsministerens oppfordring til forskerne var klar:
– Når jeg inviterer til konferanser som dette, når vi bevilger betydelige midler til velferdsforskning og et eget sykefraværsprogram, samt at vi har satt ned to ekspertgrupper for å se på fraværsårsaker, så uttrykker dette et stort behov for ny og solid kunnskap om velferdsordningene våre, sa Hanne Bjurstrøm i åpningstalen.

 

Du finner mer fra ministerens åpningstale samt de ulike innleggene på seminaret hos Arbeidsdepartementet.