spacer document image 1 spacer2
Spennende og lærerik konferanse om støy, arbeidsmiljø og hørselsskader.
Støy og støyskader er et økende problem. Ved å delta på denne konferansen får du innsikt og kunnskap om et aktuelt tema.

Visste du at:

• Arbeidstilsynet melder at av alle arbeidsrelaterte skader meldt inn i 2012 var hele 68 prosent hørselsrelatert, en økning på syv prosent fra året før.
• Undersøkelser viser at antall støyskader innen offshore er betydelig, og at skadene øker trass i redusert eksponering.
• Hørselsskadelig støy er en utfordring innen mange bransjer – spesielt industri, offshore, bygg og anlegg, barnehager, Forsvaret og i utelivet. Konsekvensene er dessverre ofte tinnitus og nedsatt hørsel.

Det må satses mer for å forebygge støyskader!

Derfor inviterer Tordenskiold Helsetjenester i samarbeid med HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) til en spennende og bredt anlagt konferanse om støy, arbeidsmiljø og hørselsskader 21.-22. mai 2014 på Rica Hell Hotel ved Trondheim lufthavn Værnes.
Politisk ledelse i Arbeidsdepartementet åpner konferansen, der den nyeste rapporten fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) presenteres av overlege Arve Lie. Han vil presentere en oversikt over hvordan det står til med utviklingen innen støyskader i næringslivet.

En rekke spennende foredragsholdere gir deg innsikt i konsekvensen av støyskader, og du vil få en oppdatert oversikt over hørselvern - nyheter, styrker og svakheter. Konferansen gir deg også en unik mulighet til erfaringsutveksling med en rekke sentrale aktører.

Påmeldingsfristen er 04.04.14.
Konferansepris, inkl. lunsj og kaffe: 3 200,-

Klikk her for å se programmet og påmelding