spacer document image 1 spacer2
Styrker vernet av varslere
Regjeringen foreslår bedre rutiner for varsling, utvidelse av varslingsreglene til også å gjelde innleid arbeidskraft, og bedre beskyttelse av kilder. Nye varslingsregler sendes nå på høring.

– Et bedre varslervern er viktig. Vi ønsker å legge til rette for at arbeidstakere i større grad skal melde fra om kritikkverdige forhold slik at dette avdekkes. Dessverre ser vi at mange vegrer seg for å varsle om kritikkverdige forhold, ikke minst fordi de er redde for represalier, eller de vet kanskje ikke hvordan de skal gå fram. Lovverket må være tydelig og enkelt å forstå, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

 

Les mer hos regjeringen.no