spacer document image 1 spacer2
Færre omkom til sjøs
Antall omkomne på sjøen falt fra 23 i 2009 til 15 i 2010, samtidig økte antall ulykker. I 2010 ble det registrert 249 skipsulykker, mot 234 ulykker i 2009.

Sjøfartsdirektoratets statistikk viser at fiskere fortsatt har en utsatt jobb. 
Åtte av de 15 omkomne var fiskere. 
Tre personer døde i skipsulykker og 12 kategoriseres som arbeidsulykker.
Tendensen går i retning av færre omkomne og færre personulykker, mener direktoratet.
I 2005 var tallet på personulykker på litt over 600. 
Tallene for 2010 var nede på 246 registrerte personulykker.

 

Les mer om nedgang i antall omkomne til sjøs hos Teknisk Ukeblad.