spacer document image 1 spacer2
5 millioner kroner til økt trivsel
Kulturdepartement utlyser 5 millioner kroner til kultur i inkluderende arbeidsliv. Arbeidsplasser og bedrifter som har inngått IA-samarbeidsavtale kan søke stimuleringsmidler.

- Gjennom kulturløftet har vi gitt støtte til kultur i flere livsfaser gjennom blant annet den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken, sier kulturminister Anniken Huitfeldt. 
- Det er viktig at vi nå har fått på plass et prosjekt for kultur som ledd i arbeidet med et inkluderende arbeidsliv. Jeg er spent på søknadene som kommer inn, og håper at mange arbeidsplasser benytter seg av denne muligheten, sier kulturministeren.
- Vi vet at et godt miljø på arbeidsplassen er avgjørende for å få ned sykefraværet, og jeg er ikke i tvil om at felles kulturopplevelser kan bidra til trivsel og godt arbeidsmiljø, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

 

Du kan lese mer om stimuleringsmidler til økt trivsel hos Kulturdepartementet.