spacer document image 1 spacer2
Ny faktaside om inneklima.
Et dårlig inneklima kan gi helseplager som luftveisplager, slimhinneirritasjon, hudplager og hodepine, tretthet eller uopplagthet - men det er mange grep som kan gjøres. Arbeidstilsynet har laget ny faktaside om inneklima.

Godt inneklima er lønnsomt. Det er holdepunkter for at dårlig inneklima på arbeidsplassen gir nedsatt funksjon og produktivitet, derfor kan det lønne seg å investere i et godt klima.

 

Her finner du Arbeidstilsynets faktaside om inneklima.