spacer document image 1 spacer2
SFT refser sikkerheten ved tankanlegg
Etter tankeksplosjonen i Gulen i Sogn og Fjordane i fjor er det avdekket store mangler ved tankanlegg her i landet.

Statens forurensingstilsyn (SFT) har avdekket dårlig sikring av tanker og rør, for dårlig vedlikehold og mangelfull risikovurdering på sine intensive kontroller med tankanleggene, skriver Aftenposten.no.
– Tankene utgjør et stort potensial for utslipp enten det gjelder olje, avfall eller andre ting. Et lite uhell kan gi store utslipp, sier Bjørn Bjørnstad i SFT til avisen.
Bjørnstad viser til et uhell for et par år siden der olje rant ut i Glomma og skapte store ødeleggelser for fuglelivet og forurensning av våtmarksområder.

 

Mer om SFTs refs av manglende sikkerhet finner du hos Teknisk Ukeblad.