spacer document image 1
Fredrik Hauge
spacer2
- Algedyrking er klimaløsningen
Miljøstiftelsen Bellona vil fylle elver, innsjøer, tanker og bassenger med CO2-slukende alger i alle varianter. – En genial metode, sier Frederic Hauge.

Under dyrkingen av algene bindes karbonet i CO2 som del av fotosyntesen.
Sluttproduktet kan lagres, tørkes og brukes til klimanøytralt biobrensel for kraftproduksjon. CO2 fra denne prosessen blir deretter deponert.

Frederic Hauge er forberedt på bli latterliggjort, men har klokkertro på konseptet. Han henviser til at folk lo da Bellona snakket om CO2-fangst fra gasskraftverk for 15 år siden.
- Bare vent, algedyrking kommer til å prege klimadebatten framover, sier Bellona-lederen til Aftenposten.

Mer om dette finner du hos Teknisk Ukeblad