spacer document image 1 spacer2
450.000 østarbeidere ventes
Norske forskere tror antallet arbeidsinnvandrere vil firedoble seg de neste 20 årene. Det vil bety 450.000 østeuropeere i Norge innen 20 år.

Ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) er det for første gang registrert mer enn 100.000 arbeidsinnvandrere i Norge. Lønnsforskjellene innen EU gjør at Norge er en attraktiv arbeidsplass for mange østeuropeere, skriver Aftenbladet.
– Vi anser 450.000 for å være det høyeste realistiske tallet på innvandring fra Øst-Europa innen 2030, sier førsteamanuensis Linda Orvedal.

 

Mer om høye tall for arbeidsinnvandring finner du hos LO Aktuelt.