spacer document image 1 spacer2
Kreftfare kan forsinke Mongstad
Helserisikoen ved aminer er ingen grunn til å utsette CO2-fangst på Mongstad, mener miljøorganisasjonen Zero.

I masterplanen for prosjektet skriver StatoilHydro at det er et krav at helse- og miljørisikoen forbundet med aminer og aminprosessen er akseptabel ved investeringsbeslutning. Uavklarte forhold omkring dette kan medføre utsettelse av investeringsbeslutningen og endre teknologivalget. Det liker ikke Zero. 
– Vi er redde for at dette blir brukt som grunn til å utsette CO2-fangst, sier teknisk ansvarlig på CO2-fangst i Zero. Ut i fra vår erfaring og kunnskap er det ingen grunn til å utsette planen, sier Marius Gjerseth i Zero.

 

Mer om kreftfare på Mognstad finner du hos Teknologisk Ukeblad.