spacer document image 1 spacer2
Når bør du snu?
Av og til bør du snu og løpe ut fra jobbintervjuet.

Å se faresignaler er et godt overlevelsesknep i livet, og spesielt i arbeidslivet. 
For når du virkelig vil ha en jobb, er du mer tilbøyelig til å overse eller bagatellisere faresignaler.
Og da snakker vi om faresignaler som den mulige arbeidsgiveren sender ut.


Bladet Businessweek lister opp seks tilfeller der du bør trekke deg fra rekrutteringsprosessen.