spacer document image 1 spacer2
Varme arbeider - også som nettkurs!
Kurset gir deltakerne dokumentasjon som kreves for å utføre varme arbeider.

Deltakeren skal etter endt kurs kunne:

  • Kjenne til aktuelle krav, lover og forskrifter for bruk av varme på byggeplassen
  • Kjenne til slokkeutstyr og bruk av dette
  • Kjenne til aktuelle sikkerhets- og vernetiltak

Målgruppe:
Rørleggere, rørleggermestere, saksbehandlere, faglærere og andre som trenger kunnskap i forbindelse med bruk av varme på byggeplasser for å tilfredstille forsikringsselskapenes krav.

Myndighets-/ andre krav til opplæring:
Finansnæringens Hovedorganisasjon/ forsikringsselskapene har utarbeidet sikkerhetsforskrifter. Disse har, i samarbeid med Norsk Brannvernforening etablert en godkjenningsordning/sertifikat for alt personell som utfører varme arbeider.

Kursinnhold:

  • Forskrifter og regelverk
  • Brannteori
  • Bruk av åpen flamme på byggeplass
  • Slokkeutstyr
  • Verne- og sikkerhetsarbeid

Kursgjennomføring:
Kurset gjennomføres tradisjonelt over 6 - 8 timer som en kombinasjon av teori og praksis/visuell demonstrasjon eventuelt som nettkurs.

Dokumentasjon:
Etter gjennomført kurs og bestått prøve får deltakeren kurset dokumentert i form av kompetansekort i bankkortformat fra Norsk Brannvernforening.

Ønsker du mer informasjon, kontakt: arbeidsliv@aof.no