spacer document image 1 spacer2
Klar sammenheng
En ny studie fra Statens arbeidsmilj√łinstitutt viser en klar sammenheng mellom rollekonflikt p√• jobben og nakkesmerter.

I studien besvarte i overkant av 2400 ansatte, i 20 bedrifter, spørsmål om arbeidsinnhold, arbeidsmiljø, holdninger, endringer, helseplager og arbeidsevne to ganger med to års mellomrom.
Hensikten med studien er å si noe om hvilke psykologiske og sosiale arbeidsfaktorer som har størst betydning for nakkesmerter, og data ble analysert på flere måter for å kunne konkludere om dette.

 

Du kan lese mer om rolleklonflikter og nakkesmerter og laste ned rapporten hos STAMI.no