spacer document image 1 spacer2
Etterlyser fokus på HMS i nord
Fagforbundet Industri Energi ønsker større fokus og fortgang i arbeidet med HMS og beredskap i nordområdene. Nå ber fagforundet OLF ta ansvar.

Fredag sendte Industri Energi et brev til Petroleumstilsynet (Ptil) hvor de ber tilsynet sørge for at Oljeindustriens Landsforening (OLF) tar ansvar for sikkerheten i de nordlige områdene
- Vi har i flere år blitt lovet at dette skal settes på dagsorden uten at det har fått den oppmerksomheten vi mener spørsmålene fortjener. 
Vi mener at forhold knyttet til HMS og beredskap i nordområdene burde ha vært avklart eller i det minste burde være godt i gang, sier Ketil Karlsen, fagsjef HMS offshore i Industri Energi, på forbundets nettside.

 

Du finner mer om etterlysning av fokus på HMS i nord hos Petromagasinet.