spacer document image 1 spacer2
Kostbart med verneombud?
Regjeringen vil innføre en ordning med regionale verneombud og antydet allmenngjøring av tariffavtaler. Begge forslagene kan koste hotell- og restaurantnæringen dyrt, mener NHO Reiseliv.

NHO Reiseliv finner det oppsiktsvekkende at regjeringen vil innføre en ordning med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen, særlig fordi en rapport som Arbeids- og Inkluderingsdepartementet bestilte, anbefalte noe annet.
– Vi er kjent med at en ECON-rapport ga en negativ konklusjon på hvorvidt regionale verneombud bør innføres, sier Jostein Hansen, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv, til organisasjonens nettsted.
– Verneombudenes oppgaver, kostnader og finansieringsordning skal utredes nærmere. 
I byggebransjen, hvor en slik ordning allerede er innført, innebærer dette at bedriftene innbetaler 0,065 % av brutto lønnskostnader til ordningen, påpeker Hansen.

 

Mer om ordning med regionale verneombud finner du hos Magasinett.org