spacer document image 1 spacer2
1 av 5 unge mangla skriftleg arbeidsavtale
Arbeidstilsynets sommartilsyn i bedrifter med unge arbeidstakarar på Vestlandet viser at 1 av 5 unge arbeidstakarar ikkje hadde skriftleg arbeidsavtale.

- Manglande skriftlege arbeidsavtalar skaper utrygge tilsetjingsvilkår og er klare brot på arbeidsmiljølova, seier regiondirektør Kari Anne Birkeland ved Arbeidstilsynet Vestlandet.

- Skriftleg arbeidsavtale er viktig for å sikre ryddige arbeidstilhøve for både arbeidstakar og arbeidsgjevar, påpeikar regiondirektøren.

 

Les mer om manglende arbeidskontrakter hos Arbeidstilsynet.