spacer document image 1 spacer2
Kampen mot sosial dumping virker
– Handlingsplanen mot sosial dumping er gjennomført og vi ser at tiltakene virker. Mange medieoppslag er et resultat av at tiltakene er blitt mer effektive og at flere forhold avdekkes, sa Bjarne Håkon Hanssen da han åpnet erfaringskonferansen om sosial dumping den 13.mai.

Arbeidstilsynet har vært en sentral myndighet i arbeidet mot sosial dumping. I alt 40 årsverk utførte ikke mindre enn 2200 tilsyn i 2007. 

Direktør Ingrid Finboe Svendsen mener innsatsen begynner å bære frukter:
– Vi har en helt annen situasjon i dag enn i 2004/05. 
Det er stadig lenger mellom de grove overtredelsene. Kontrollene har effekt, men også informasjonstiltakene. Flere kjenner til sine rettigheter og plikter, fortalte Finboe Svendsen.

Mer om denne konferansen finner du hos Arbeidstilsynet