spacer document image 1 spacer2
Mange rammes av vold på jobben
Vold og trusler fra utenforstående rammer opptil 20 % av europeiske arbeidstakere.

Avhengig av land, bransje og det enkelte lands metoder for innsamling av statistikk er det en spredning på fra 5 til 20 % av arbeidstakerne som rammes av vold og trusler. Det viser en EU-studie utført av Det europeiske arbeidsmiljøorganet i Bilbao (EU-OSHA), der også Norge deltar.
Norge ligger litt under gjennomsnittet i EU når det gjelder andelen arbeidstakere som melder om mobbing og trakassering, men høyere enn EU-gjennomsnittet for kvinner.

 

Du kan lese mer om at mange rammes av vold på jobben hos FriFagbevegelse.no