spacer spacer2
Douglas MacArthur
Det første tegnet på et nervøst sammenbrudd er når du begynner å tro at arbeidet ditt er forferdelig viktig...