spacer document image 1 spacer2
Anstendig arbeidsliv
Regjeringen har lagt fram en fyldig stortingsmelding om forholdene i norsk arbeidsliv. Arbeidstilsynet skal styrkes, og det foreslås en rekke tiltak på ulike områder.

Statsminister Jens Stoltenberg nevnte spesielt tre utfordringer med stikkord som begynner med bokstaven u da meldingen ble presentert fredag: Usosialt, utstøting og ufrivillig deltid. 
Sosial dumping er et problem i noen bransjer. 
Videre varsler regjeringen konkret handling for å redusere omfanget av ufrivillig deltid.

 

Du kan lese mer om den framlagte stortingsmeldingen hos Rogalands Avis.