spacer document image 1 spacer2
Nå kommer bransjeprogrammene
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har startet arbeidet med bransjeprogrammer i kampen mot sosial dumping

Arbeidsministeren ønsker et oppstartsarbeid som bør gjennomføre grundige kartlegginger for å danne en form for ’bransjebilder’ for aktuelle bransjer, særlig for å avdekke hva som er de mest sentrale utfordringene i tilknytning til arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet, hva som er bransjens rammebetingelser, ressurser, kompetanse mv. 
Dette vil kunne gi oss et godt grunnlag for i neste omgang å sette konkrete mål og planlegge hensiktsmessige og treffsikre tiltak mot sosial dumping.
Renholdsbransjen har allerede tyvstartet på dette arbeidet. 
Bjurstrøm hadde 11. august et møte med NHO, NHO Service, LO og Arbeidsmandsforbundet for å drøfte forholdene i renholdsbransjene, inkludert en offentlig godkjenningsordning.

 

Du kan lese mer om branseprogram mot sosial dumping hos LO Aktuelt.