spacer document image 1 spacer2
Maktkamp på krisesentrene
Interne stridigheter og uklare beslutningslinjer har medført dårlig arbeidsmiljø og stor gjennomtrekk blant ansatte ved noen av landets krisesentre.

En forskningsrapport, som lanseres i dag, gir flat organisasjonsstruktur og ideologisk uenighet skylden. 
– Krisesentrene har i mange år slitt med manglende retningslinjer for daglig leder-stillingene, uklare kommandolinjer og problemer med å oppfylle Arbeidsmiljøloven.
Det  sier forsker Solveig Laugerud ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

 

Les mer om maktkampen på krisesentrene hos Forskning.no