spacer document image 1 spacer2
Gi sjefen mer ros
Tall fra Det danske Ledelsesbarometer viser at kun 46 prosent av Danmarks førstelinjeledere føler seg tilpass, verdsatt og anerkjent.

- Kanskje kunne det være en god idé å av og til rose den nærmeste sjefen litt. 
Det vil nemlig høyst sannsynlig gavne hele arbeidsplassen, sier ledelsesrådgiver i Ledernes Hovedorganisation Henrik Kongsbak til ukebrevet Lederne Mandag, ifølge business.dk.

 

Mer om hvorfor det kan lønne seg å rose sjefen finner du hos Dagens Næringsliv.