spacer spacer2
Elevar utførte usikra arbeid
Ein far har meldt Time vidaregåande skole til politiet for brot på opplæringslova.

Bakgrunnen for politimeldinga er at to elevar ved to høve vart sett til å reingjere utstyr med svært etsande reingjeringsmiddel. Elevane fekk ikkje utdelt verneutstyr, og det var heller ikkje tilstrekkeleg tilsyn frå lærarar.

Les mer om denne saken i Jærbladet