spacer document image 1 spacer2
Det nytter!
En 43 år gammel mann fra Buskerud er tilkjent 6,4 millioner kroner i erstatning fordi han ikke har fått de trygdeytelser han har hatt krav på etter en arbeidsulykke som 18-åring.

Dommen i lagmannsretten, som ligger til grunn for det historisk store erstatningsbeløpet, kom etter at mannen har vist en utrettelig vilje til å kjempe for sin rett i 25 år. 
Han måtte selv føre sin sak i lagmannsretten fordi han ikke hadde råd til advokat. Når vi vet hvor komplisert trygderett kan være, er det imponerende at han likevel fikk rettens medhold. 
At mannen måtte kjempe i 25 år før han vant frem, viser imidlertid hvor sårbart et menneske kan være i et system der hverken leger eller saksbehandlere i trygdeetaten har vist evne eller vilje til å ta vedkommende på alvor. Skaden etter ulykken ble godkjent som yrkesskade. 
Likevel ble mannen nektet hjelp fra trygdekontoret fordi han ikke hadde fått en presis diagnose.

 

Du kan lese mer om at det nytter hos Aftenposten.