spacer document image 1 spacer2
Det er ikke hvem som helst som har lov til å kjøre truck!
Det er heller ikke hvem som helst som kan gi opplæring. Kun sertifiserte opplæringsvirksomheter!

AOF Norge er sertifisert opplæringsvirksomhet for alle typer kran, masseforflytningsmaskiner og truck og tilbyr åpne og bedriftsinterne kurs over hele landet.

Ta kontakt med nærmeste AOF avdeling for mer informasjon på telefon 815 00 303, sende en epost til aofarbeidsliv@aof.no eller sjekk www.aof.no