spacer document image 1 spacer2
Hva gjør varmepumpa med oss?
Myndighetene bruker store beløp på å få oss til å installere varmepumpe hjemme, men vet lite om hva pumpene gjør med inneklimaet og helsa vår. Kritikkverdig, mener lege.

Luft-til-luft varmepumpen henter varme fra uteluften, og avgir varme ved å sirkulere inneluften. 
Samtidig skal filtre i pumpen rense luften for støv og partikler. 
Men denne pumpen virvler samtidig opp støv i boligen og sprer det over hele huset. 
Det er lite heldig for personer med astma og allergi, opplyser lege Thor-Øistein Endsjø, som er spesialist i barnesykdommer.

 

Les mer om varmepumper og inneklima hos NRK Hordaland.