spacer document image 1 spacer2
Vet lite om sikkerhet
Seks av ti bedriftsledere mener øst-europeiske arbeidstakere mangler kunnskap om helse, miljø og sikkerhetsregler.

Et flertall av norske bedriftsledere mener arbeidstakere fra de nye EU-landene i Øst-Europa gir økte språkproblemer, samt at de mangler kunnskap om helse, miljø og sikkerhet (HMS).
Dette kommer fram i en spørreundersøkelse utført av forskningsstiftelsen Fafo. 
Tre av fire bedrifter i undersøkelsen melder at de har satt i verk mer opplæring innen nettopp HMS. Halvparten av bedriftene har tospråklige arbeidsledere og hver tredje bedrift tilbyr språkopplæring.

 

Du finner mer om manglende HMS kunnskaper hos Magasinet.