spacer document image 1 spacer2
Må tenke nytt
Arbeidsinnvandringen fra EU skaper utfordringer på nye områder som tvinger arbeidsgiverne og arbeidstakerne i Norge til å tenke nytt.

– Når EU åpner for fri arbeidsinnvandring blir det plutselig slik at store grupper arbeidstakere går på disse minstelønningene, som tidligere har vært nesten uvirksomme. 
Jeg tror man må helt tilbake til 50-tallet for å finne konflikt av samme type og størrelse før temaet sosial dumping kom opp på agendaen, sier forsker Torgeir Aarvaag Stokke hos Fafo.
Han mener fokuset på sosial dumping ble tydelig under konflikten i byggfagene i 2006, og påpeker at denne utviklingen viser at det foregår en tenkning i LO-systemet knyttet til minstelønn, et tema som har vært uinteressant i veldig mange år.

 

Du finner mer om at arbeidsinnvandring framtvinger nytenking hos Dagsavisen.