spacer document image 1 spacer2
Forenklet søknadsprosedyre
For å møte et eventuelt stort behov for bruk av overtid i forbindelse med utbrudd av pandemisk influensa A (svineinfluensa), har Arbeidstilsynet laget et søknadskjema som skal sikre rask saksbehandling.

Arbeidstilsynet er forberedt på at det daglig kan komme til å motta et betydelig antall dispensasjonssøknader om bruk av overtid på grunn av utbrudd av pandemisk influensa (H1N1). 
Derfor er det utarbeidet et eget søknadsskjema som virksomhetene skal bruke for å søke Arbeidstilsynet om bruk av overtid i henhold til arbeidsmiljølovens § 10-6 (6).

 

Du finner mer informasjon og skjema fra Arbeidstilsynets nettsider.