spacer spacer2
Sjekkliste for arbeidstidsplaner
Dette er en kort sjekkliste med de viktigste punktene for utarbeidelse av arbeidstidsplaner ved skift- og turnusarbeid.

Skift- og turnusplaner kan være et vanskelig tema for mange. 
Dette er en liten sjekkliste til bruk ved arbeidstidsplanlegging.

Vær obs på at henvisningen til AML § 48 etter ny arbeidsmiljølov tilsvarer § 10-3.

Sjekkliste for arbeidsplaner.