spacer document image 1 spacer2
Sliten på jobb og sliten hjemme
Nesten halvparten av oss sliter med å finne balansen mellom jobb og hjem.

– Bedriftene har mye å vinne på å tilrettelegge mer for samspill mellom jobbe og hjemmeliv, sier forsker Siw Tone Innstrand ved NTNU. Hennes ferske doktoravhandling bygger på to spørreundersøkelser med to års mellomrom blant mer enn 5000 arbeidstagere.
Tendensen er klar: De som i den første undersøkelsen opplever en sterk konflikt mellom jobb og hjem, rapporterer i større grad om utbrenthet to år senere. 
Ikke overraskende er det kvinnene som opplever konflikten oftest.

Du kan lese mer om ballansen mellom jobb og hjem hos Aftenposten.