spacer document image 1 spacer2
Får dagbøter for elendig arbeidsmiljø
Sykehusene kan gå mot underskudd på to milliarder kroner. Samtidig får sykehus dagbøter fordi de bryter arbeidsmiljøloven.

Ansatte ved sykehusene er urolige, føler seg utilstrekkelige og blir ofte utestengt fra omstillingsarbeidet, ifølge Arbeidstilsynet. 
De nye kuttene kan forverre situasjonen, advarer Morten Kjerstad Larsen, prosjektleder for 
tilsynets arbeidsmiljøkampanje «God vakt!».
– Når det skal spares stadig mer, med stadig færre personer i sykehusene, kommer man før 
eller senere til et punkt hvor det ikke er gjennomførbart. 
Om vi er ved det punktet nå, skal jeg ikke ha sagt, men det begynner å nærme seg, sier Larsen.

 

Du kan lese mer om sykehus som bryter arbeidsmiljøloven hos Dagsavisen.