spacer document image 1 spacer2
Frykter for ansattes liv og helse
Smertegrensen er nådd, sier leder for de fengselsansatte, Geir Bjørkli, som mener norske fengsler nå er fulle.
- Vi har mottatt det svakeste budsjettforslaget på mange år. Konsekvensene blir fortsatt nedbemanning, stort press på ansattes arbeidsmiljø og økt fare for skade på liv og helse, sier Bjørkli til Dagbladet. Forbundet organiserer mer enn 3.500 ansatte i norske fengsler. Bjørkli viser til at kriminalomsorgen allerede er underbudsjettert i dag og derfor har mange fengsler overskredet årets budsjett allerede.