spacer document image 1 spacer2
Tyskland: Ny lov for dårlig
Den tyske arbeidsministeren ønsker en ny lov for å hindre sosial dumping, men fagbevegelsen mener lovutkastet er for dårlig.

Arbeidsminister Ursula von der Leyen fra det kristlig-demokratiske partiet CDU la i forrige uke fram et diskusjonsnotat som skal forberede en ny lov om innleie av arbeidskraft. 
Loven skal hindre sosial dumping ved at bedrifter sier opp egne ansatte og hyrer dem inn igjen fra et utleiefirma til vesentlig lavere lønn.
Metoden har i Tyskland fått tilnavnet «Schlecker-metoden» etter butikk-kjeden Schlecker som i fjor sa opp mange tusen ansatte og leide dem inn igjen på sultelønninger.
I fagbevegelsen er man imidlertid ikke fornøyd med utspillet fra arbeidsministeren. Både den tyske landsorganisasjonen, DGB, og Tysklands nest største fagforbund, Ver.di, som organiserer ansatte innenfor offentlig og privat tjenesteytende sektor, mener lovforslaget bare er et første skritt og ikke går langt nok.

 

Du kan lese mer om reaksjonene på det tyske lovforslaget mot sosial dumping hos FriFagbevegelse.no