spacer document image 1 spacer2
Rekordlavt sykefravær med små grep
De to siste årene har sykefraværet falt fra rundt ti prosent til drøyt to. Mange små grep er oppskriften. Målet i år er å opprettholde det lave fraværet.

Og så langt ligger Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) godt an. Virksomheten høster frukter av at alle avdelingene er samlet under samme tak i nyoppussede, større og trivelige lokaler.
- Det har ført til en mye bedre informasjonsflyt, de ansatte samarbeider mer på tvers av avdelingene og det gjør det lettere å bli omplassert enten ved sykdom eller når utøvende brannmenn ikke klarer de fysiske kravene til styrke og utholdenhet, sier brannsjef Bjørn Bakkhaug.

Mer om denne saken finner du hos Idebanken