spacer document image 1 spacer2
Slik skjedde dødsulykkene i 2010.
I en ny rapport har Arbeidstilsynet sammenstilt alle arbeidsskadedødsfall i 2010, og presenterer en beskrivelse av hendelsesforløp, omstendigheter og årsaksforhold for hver enkelt ulykke. For enkelte saker er også rettslig etterspill omtalt.

Beskrivelsene går bak tallene for å gi en fyldigere innsikt i hver enkelt hendelse. 
Årsaksforhold og hendelsesforløp er som regel så varierte og unike at de vanskelig lar seg presentere bare ved hjelp av tall og figurer.
Formålet med rapporten er å gi økt innsikt i hvordan og hvorfor arbeidsskadedødsfall skjer. 
Slik innsikt gjør det mulig å styrke og målrette det forebyggende arbeidet. 
Rapporten kan også være en nyttig kunnskapsoverføring til virksomheter og arbeidstakere som opererer innenfor risikoutsatte næringer.
De aller fleste arbeidsskadedødsfall følges opp av Arbeidstilsynet med tilsyn og kartlegging av årsaksforhold.

 

Du finner rapporten om dødsulykkene i 2010 hos Arbeidstilsynet.