spacer document image 1 spacer2
Øker kreft-risikoen
Å jobbe mange nattevakter på rad øker faren for å rammes av brystkreft. Det viser en banebrytende ny norsk studie, utført blant sykepleiere.

- Risikoen for å få brystkreft øker med 80 prosent hos sykepleiere som har arbeidet mer enn fem år i en turnus med minst seks påfølgende nattevakter. 
Tendensen er klar, sier forsker Jenny Anne Sigstad Lie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami): 
- Jo flere nattevakter man jobber sammenhengende, desto mer øker risikoen for å rammes. 
Hun kan nå legge frem nye, oppsiktsvekkende funn fra en omfattende studie av brystkreft blant norske sykepleiere. Her blir det for første gang påvist en sammenheng mellom antall nattevakter og hvor stor risikoen for brystkreft er.

 

Les mer om sammenhengen mellom nattevakter og brystkreft hos Aftenposten.